1) Kontabiliteti menaxherial – Sllajdet – Power Point (PPT) Weygandt, Kimmel, Kieso: Managerial Accounting: Tools for Business Decision Making, 6th Edition. Menaxhimi i Kostos KONTABILITET DHE KONTROLL HANSEN & MOWEN Caktimi i kostos së produkteve dhe të shërbimeve: sistemi i. DOWNLOAD DETYRA TE ZGJIDHURA NGA KONTABILITETI MENAXHERIAL. Page 1. Page 2. The Chronicles of Narnia Complete 7-Book Collection (The Lion, .

Author: Faekora Meztigar
Country: Grenada
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 2 June 2009
Pages: 39
PDF File Size: 10.16 Mb
ePub File Size: 15.40 Mb
ISBN: 382-6-17150-227-9
Downloads: 1558
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tokree

Ushtrime nga kontabiliteti menaxherial Documents. Prshkrim i prgjithshmFormulari i krkess s materialeveSistemi i caktimit t kostos pr punn me porosi: Published on Apr View 91 Download 6.

Kontabiliteti Menaxherial Managerial Accounting /15 –

Katr matset e nivelit t veprimtaris: Caktimi aktual i kostosCaktimi normal i kostosNdrtimi i sistemit t kontabilitetit t kostos Ngarkimi i kostos ndodh pasi q kostot t jen akumuluar dhe matur. Shuma aktuale e nxitsit t prdorur duhet t mblidhet dhe regjistrohet.

Matja e kostos i referohet klasifikimit t kostos dhe prcaktimit t shums n vler monetare t materialeve t drejtprdrejta, t puns s drejtprdrejt dhe t shpenzimeve indirekte. Kontabiliteti Menaxherial Pjesa e pare MSc. Kostot akumulohen sipas puns n nj sistem t prodhimit me porosi.

Kontabiliteti Menaxherial k5

Kostot totale t prodhimit pr punn pjestohen me numrin e njsive t prodhuara pr t llogaritur koston pr njsi. Shpenzime indirekte t puns Prshkrim i prgjithshm3Punve u ngarkohen kosto indirekte me nj norm t paracaktuar t shpenzimeve indirekte.

  ATLAS UROANALISIS PDF

Ort e puns s drejtprdrejt3. Ushqimi, cimento, derivatet e nafts dhe prodhimet kimikeNdrtimi i sistemit t kontabilitetit t kostosMarrdhnia e akumulimit, e matjes dhe e ngarkimit t kostos2The cost accounting system must satisfy the needs for cost accumulation, cost measurement and mfnaxherial assignment.

Ilir Kapaj Ekonomiksi Menaxherial Kosto e produktit t ksaj pjese jan: Ndrtuesit e ormaneve, ndrtuesit e shtpive, shrbimet dentale dhe medicinaleFirmat prodhuese prkundrejt firmave shrbyeseProduktet dhe shrbimet unike prkundrejt atyre t standardizuara Disa kompani mund t bjn shum njsi identike t t njjtit produkt.

Ksaj i referohemi si sistemi i caktimit t kostos sipas procesit. Prcaktimin e profitabilitetit Prcaktimin e fizibilitetit t shrbimeve t rejaNdrtimi i sistemit t kontabilitetit t kostos Kosto pr njsi prbhet nga materialet e drejtprdrejta2 puna e drejtprdrejt shpenzimet indirektet vzhgueshme pr njsiShpenzimet indirekte aplikohen duke prdorur nj norm t paracaktuar t bazuar n shpenzimet indirekte t buxhetuara dhe kohn e buxhetuar t nxitsit.

Secila pun dokumentohet n nj formular t kostos s puns me porosi. Kontabiliteti Menaxherial k5 Download Report. Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosRaporti i kostos s mallrave t shituraCaktimi i kostos pr punn me porosi: Kostot pr njsi n firmat prodhuese prdoren pr: Ort e makineris 5.

Kontabiliteti Menaxherial

Prshkrim i prgjithshmVshtrim i prgjithshm i sistemit t caktimit t kostos3Firmat q veprojn n industrit e puns me porosi, prodhojn nj shumllojshmri produktesh ose punsh, q jan zakonisht krejt t dallueshme nga njra-tjetra.

Prshkrimi specifik i komtabiliteti s kostosT dhnat e prodhimit pr punn 23 dhe Shpenzimet indirekte t puns Metodat e matjes s kostos: Faktort nxits m t prdorur prfshijn: Vlera monetare e puns s drejtprdrejt 4. Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosPasqyra e t ArdhuraveCaktimi i kostos pr punn me porosi: Hyrje n Kontabilitetin Menaxherial dhe mjedisi?

  ELEKTROMANYETIK TEORI KITAB PDF

Prshkrim i prgjithshm Karta e kohsSistemi i caktimit t kostos pr punn me porosi: Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosKostot dhe veprimtaria e shpenzimeve indirekte t departamentit5Norma e shp.

Vlera monetare e materialeve t drejtprdrejta ose kostojaSetting Up the Cost Accounting System Niveli i veprimatris duhet t parashikohet pr vitin kontagiliteti ardhshm pr t llogaritur normn e paracaktuar t shpenzimeve indirekte. Malli i prodhuar sht i prekshm dhe mund t magazinohet. Kontabiliteti Menaxherial Monitorimi i Performancs s Biznesit Nga mbajtja e shenimeve drejt zgjidhjes s problemeve Kontabiliteti menaxherial strategjik Documents.

Rishikim i Java e parJava e par -? Ksaj i referohemi si sistemi i vendosjes s kostos pr punn. Kontzbiliteti specifik i rrjedhjes s kostosPrmbledhja e rrjedhjes s kostos indirekte.

Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosFormulari i kostos pr punn me porosi t prfunduar. Nj shrbim karakterizohet nga natyra e tij e paprekshme. Totali i kostove t prodhimit t njsive pjestohet me numrin e njsive pr t prcaktuar koston pr njsi.

Krkesa vjetore e kompanis pr Produktin Alfa sht 50, njsi. Prshkrimi specifik i rrjedhjes s kostosShpenzimet indirekte t ngarkuara duke prdorur shum faktor nxitsDepartment AShpenzimet indirekte Faktori konfabiliteti i kostos Norma e mbulimit t kostos pr depart.