kvaliteta grožđa sorte žilavka u interakciji važnijih agroekoloških činilaca. Dissertation. University of. Sarajevo. Milosavljević M. Biotehnika vinove loze. ‘Žilavka’ has been grown in Bosnia and Herzegovina since the XIVth century and is exploited for wine production. Although not sufficiently studied, this. KLIMATSKE PROMENE I SORTE VINOVE LOZE U PANONSKOJ NIZIJI. Nevena PETROVIĆ* . MILOSAVLJEVIĆ, M. Biotehnika vinove loze.().

Author: Fesar Brakazahn
Country: Malawi
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 10 March 2014
Pages: 86
PDF File Size: 2.49 Mb
ePub File Size: 1.45 Mb
ISBN: 977-1-99199-716-7
Downloads: 34522
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Balar

Dipeptidil-peptidaza III u normalnim i tumorskim tkivima enskog spolnog sustavaPeriod: Pored toga u toku je postupak zatite jo tri sorte kajsije: U navedenom periodu u svetu je stvoreno oko novih sorti kajsije. An investigation of trait prioritization in rosaceous fruit breeding programs. Yumyeong je sorta koja je koriena kao roditelj i u drugim zemljama, kao to su Italija i Novi Zeland, prvenstveno zbog veliine i vrstoe ploda.

Vijove ranijem periodu se uglavnom bkotehnika na selekciji kajsije iz prirodne populacije, dok se kasnije poelo i sa hibridizacijom. New apricot cultivars bred at the Corvinus University of Budapest, Hungary. Iz ovog programa proistekla je serija otpornih sorti na bakterijalnu lisnu pegavost, a najotpornije su bile sorte Clayton i Candor. Drug resistant tumour cells have incresed levels of tumor markers for invasion and metastasis, Anticancer Research, Biotehnik Journal of Agriculture and Forestry, 21, Kao donor otpornosti na niske temperature se koristi mandurska kajsija.

Dokument CV preuzmite ovdje. (*.doc)

Developing peach cultivars with novel tree growth habits. Ime i prezime nositelja predmetaDr.

  HP LOVECRAFT PICKMAN MODEL PDF

Skoro sav raniji rad je izgubljen, sem vinovr izuzetaka. Ove sorte odlikuju se otpornou na mrazeve i dobrom rodnou, ali imaju sitan plod g. Other qualifications relevant for the courseIme i prezime nositelja predmetaDr. Najznaajniji program oplemenjivanja kajsije na junoj hemisferi nalazi se u institutu HortResearch sada Plant and Food Research u mestu Havelock North. Postupak pri hibridizaciji zavisi od toga da li su lize samooplodne ili biltehnika. Preliminary report on the epicuticular wax structure in black pine needles affected by SO2 emitted from thermal power plant plomin Croatia.

Drugi program se odvija u Centru za voarstvo u mestu Kazerta u regionu Kampanija. Sa Andersonom su na stvaranju novih sorti dosta radili C. U nekim programima oplemenjivanja cilj je dobijanje sorti koje imaju dopunsku crvenu boju na najveem delu povrine ploda.

Regulation of aminopeptidase N EC 3. On je takoe jedan od najmonijih oplemenjivakih programa u svetu za stvaranje sorti sa kratkim zimskim mirovanjem.

June 1st year November 1st leaf November 2nd leaf July 3rd leaf Figure Strossmayer Osijek, OsijekDatum zadnjeg izbora u zvanje Crystal Growth Ostale kvalifikacije za izvoenje nastave bitehnika objavljenih radova se bavi specifinom problematikom planktona i ekologije mora i akvakulturom koljkaa Trenutno se bavim teoretskim pretpostavkama bioraznolikosti, istraivanjem specifinih ekosustava Mljetskih jezera i Malostonskog zaljeva, biolokim komponentama prijenosa alohtonih vrsta u morskim ekosustavima i problematikom proizvodnje mlai autohtone malostonske kamenice.

Trend monitoring of biological effects.

Regression analysis pdf file

Njihovo uvoenje u proizvodnju doprinee poveanju ekonomskih efekata gajenja kajsije. Apricot selection at the Horticultural faculty in Lednice. Insect tolerant transgenic tomato plants.

  EXECUTIONER PIERREPOINT PDF

Nora Vestar x Harlayne je priznata Ukrtanja su obavljana izmeu lokalnih sorti, koje imaju dobru adaptivnost i rano sazrevanje sa introdukovanim sortama kao donorima samooplodnosti, redovne rodnosti i pogodnosti za preradu.

Brotherton et al,J. Program vodi Irene Karayiannis. Od novih sorti breskve u tom pogledu oekuje se visok stepen otpornosti na prouzrokovae sledeih bolesti: U stvaranju sorti kajsije dominira javni sektor dravne institucijedok je privatni sektor manje zastupljen. Motional heterogeneity of polystyrene-block-polybutadiene: Peaches are preferred in the southern regions while in the north nectarines are the most widely consumed.

Burlian pdf

Aphids present different levels of resistance to neonicotinoids, the products that traditionally have been used against this pest and few alternative strategies are now available for their control.

Njihovi ciljevi su strogo komercijalni, a zasnivaju se na korienju amerikih sorti posebno nektarina za slobodno opraivanje, samoopraivanje ili ukrtanje sa drugim sortama kao to su Elegant Lady, Fantasia, Big Top i dr.

Batsch] using morphological and molecular markers. Hoffman,Chapter 8. Oplemenjivanje kajsije se odvija u Institutu za pomologiju olze mestu Naoussa na severu Grke. Institut za istraivanja u poljoprivredi Srbija i Partenon, Beograd.

Kompetenz zentrum Biotec – Marin 4.